+31 (0)6 23030331

inschrijven

Organisatie Opstelling Texel

Binnen organisatieopstellingen wordt gewerkt met het organisatiesysteem. Onder je organisatiesysteem wordt verstaan jezelf, je leidinggevende(n), je collega’s, je ondergeschikten.

Binnen een systeem kan de energie optimaal stromen als aan 3 basiswetten voldaan wordt:

llll➤dat iedereen het recht heeft om erbij te horen,

llll➤dat er een balans is tussen geven en nemen en

llll➤dat iedereen de goede plek binnen het systeem inneemt.

Als aan deze regels niet voldaan wordt, worden de verhoudingen binnen de organisatie verstoord en ontstaan er blokkades in de energiestroom.

Soms zijn de oorzaken van optredende symptomen niet zo eenvoudig via team-meetings en heisessies te achterhalen. Teambuilding-activiteiten blijken soms geen effect te hebben. Dan kunnen organisatieopstellingen een uitkomst bieden.

Organisatieopstelling is een vorm van systemisch werken; werken met de onderstroom. De basis daarvan is met familieopstellingen gelegd door Bert Hellinger. De afgelopen jaren is dit doorontwikkeld naar organisatieopstellingen. De opvatting die erachter ligt is dat het steeds belangrijker wordt geacht dat we ‘grip’ krijgen op die zogenaamde onderstroom. We hebben het idee dat daarbinnen veel gebeurd dat belangrijk is voor het succes van functioneren van een systeem.

Tijdens een opstelling doen we aanspraak op ons onderbewuste waarbij ons lichaam en de omgeving het referentiekader vormen voor onze fenomenologische waarnemingen. Een opstelling helpt ons ook om een complex vraagstuk tot overzichtelijke proporties terug te brengen. Elke deelnemer in het opstellingenveld ervaart het geheel van de verschillende onderdelen in de opstelling vanuit de eigen positie. Hierdoor kan bijvoorbeeld worden ervaren; wat goed en niet goed voelt, wat wel of niet bij elkaar hoort, wat nog opgelost moet worden en soms ook hoe.

Bij organisatieopstellingen kun je vragen inbrengen die betrekking hebben op de dynamiek binnen een team, of de dynamiek tussen een team en de organisatie. Maar je kunt ook kijken naar marketing vraagstukken of bijvoorbeeld business scenarios.

Door het opstellen van het innerlijk beeld en te werken op een diepere laag komt de oorzaak van uitdagingen en problemen aan de oppervlakte en kun je op basis daarvan keuzes maken. Ook hier gaat het om bewustwording. De problemen die men in organisaties tegenkomt zijn symptomen. Door op een diepere laag te kijken naar de oorzaak kun je een constructieve verandering doorvoeren

Een organisatieopstelling biedt inzicht.

Een organisatieopstelling kan het antwoord geven op vragen als:

  • Thema’s rondom leiderschap
  • Uitdagingen in de samenwerking
  • Nieuwe samenstellingen van teams of afdelingen
  • Communicatie binnen of tussen teams
  • (Slechte) klantrelaties
  • Hoog ziekteverzuim of verloop

Vragen als deze laten zich vaak niet zo eenvoudig beantwoorden. Vele vergaderingen en hei-sessies worden gewijd aan deze problemen en toch verandert er zelden iets wezenlijks.

Wanneer praten en denken over zaken geen oplossing biedt, kan een organisatie-opstelling verrassende inzichten bieden.

 

Via een opstelling kom je in verbinding met diepere waarden en onderliggende krachtenvelden in het systeem. Hierdoor kunnen zich oplossingsrichtingen voor de aanvankelijke vraag of probleem openbaren. Opstellingen kunnen emoties losmaken en als confronterend ervaren worden. Dit komt doordat diepere lagen die lang niet erkend zijn of in het systeem verborgen liggen in het hier en nu zichtbaar en voelbaar worden gemaakt.

Een opstelling kan in een tijdsbestek van een paar uur tot een krachtige transformatie van een vraag of probleem leiden.

Bij voorkeur maakt deze interventie deel uit van een 2 daagse leiderschaps- of teamtraining. Het is bij uitstek de combinatie van ervaring, theorie en interactie die leidt tot een grotere mate van inzicht en beweging.

Heeft u een specifiek thema waarvoor u een impactvolle, ondersteunende werkvorm zoekt, neemt u dan contact met ons op om de mogelijkheden door te spreken.

inschrijven