+31 (0)6 23030331

Vier het samenwerken vanuit echte Verbinding

inschrijven

Team Talent Belbin Training

Helder Swart

Talent in uitvoering

Ieder teamlid heeft een uniek natuurtalent, de beste versie van zichzelf waarmee hij/zij een unieke bijdrage kan leveren aan het team en de resultaten. Wij zijn er inmiddels van overtuigd, dat een team het beste functioneert als er ruimte is voor diversiteit. Iedereen is anders en heeft zijn eigen unieke bijdrage. Helaas is hier niet altijd ruimte voor en zijn deze talenten soms niet zichtbaar. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Wij helpen jullie tijdens deze training om al deze talenten naar boven te laten drijven en te laten ervaren waar jullie persoonlijke kracht ligt.

Samenwerken vanuit de Belbin Teamrollen

Het voordeel van een klus doen met een team is dat er meerdere mensen in zitten. Je hoeft dus niet alles zelf te kunnen. Elk teamlid brengt naast zijn eigen ervaring en deskundigheid ook zijn eigen Teamrollen in. Een Teamrol is een samenhangend pakket van eigenschappen en vaardigheden dat je ‘aangeboren’ is. Houd je daar rekening mee, dan gaat je team beter functioneren omdat iedereen doet waar hij goed in is.

Elkaar aanvullen

Jij bent misschien een goede planner, of juist heel creatief, de ander communiceert makkelijk en weer een ander teamlid kan een probleem goed analyseren. Al die kwaliteiten heb je nodig om samen een goed resultaat neer te zetten. Ons doel is dat Teamleden of collega’s elkaar door hun talenten aanvullen. Ieder teamlid ontvangt tijdens deze dag een individuele teamrolrapport. In dit profiel zie je meteen welke talenten iedereen heeft. Doordat Belbin uitgaat van talenten, is het gesprek dat volgt over de teamrollen van teamleden altijd positief. Alle teamrollen hebben een bewezen doel en nut binnen een team; de Belbin methode draagt bij aan begrip binnen een team voor het feit dat elk individu verschillend is.

Elkaar leren kennen

Als we verder kijken achter de Teamrollen heeft ieder mens zijn eigen verhaal, zijn waarden en normen, ervaringen, overlevingsmechanismen, wensen, passies, dromen; kortom een eigen waarheid. Dit is ook het moeilijke in communicatie. Ieder van ons neemt de wereld door zijn eigen bril waar. Dit is ook hun waarheid.

In de praktijk werken veel mensen het liefst samen met collega’s bij wie we ons prettig voelen, die hetzelfde denken en doen. We vinden als we heel eerlijk zijn vaak dat onze manier van werken en behoeften het beste zijn. Dit heeft o.a. te maken met dat we ander eigenlijk niet goed kennen. Hoe kunnen we de ander begrijpen als we alleen vanuit onze eigen waarheid denken en waarnemen. Wat heb jij er voor een beeld opgeplakt? Wat voor mens schuilt er achter je collega? Wat voor drijfveren heeft hij/zij? Wat is zijn/haar verhaal? Wat is jouw eigen missie en visie?  Hoe vullen jullie elkaar eigenlijk aan?

Dat begint met vertrouwen

Naast het in kaart brengen van de Teamrollen, brengen we teamleden met elkaar in gesprek. Stimuleren wij het team van mens tot mens vragen te stellen, dingen van de ander te ontdekken. Het beeld wat je had van de ander los te laten en zien wat deze persoon beweegt. De onuitgesproken ergernissen die vaak spelen binnen een team, ontstaan vaak als er geen ruimte is voor een echt gesprek. We moedigen het tonen van belangstelling voor de ander aan zonder het zelf te kunnen of willen begrijpen vanuit onze eigen referentiekaders, waardoor we kunnen beseffen wat de ander beweegt en daar ontstaat ruimte voor vertrouwen.

Programma:

Voorafgaande aan deze training vullen de deelnemers teamrollentest  in.
De test bestaat uit 2 onderdelen:

  1. Een zelfperceptievragenlijst wordt door het teamlid zelf ingevuld
  2. Een observatoren vragenlijst wordt door anderen over hem/haar ingevuld.
    De eigen invulling en de beelden van anderen bepalen de teamrollen van elk teamlid. Hier begint al de uitdaging je zelfbeeld en hoe anderen jou zien.

De dag zelf is een combinatie van korte theoretische uitleg, afgewisseld met een strandwandeling om elkaar nog beter te leren kennen, samenwerkingsoefeningen (buiten en binnen) die duidelijk maken welke talenten en teamrollen er aanwezig zijn. Er is veel tijd om zelf actief aan te gaan met het in beeld brengen van de kwaliteiten binnen het team. Er is ook veel ruimte voor humor, omdat dat ook verbindt en voor ons een kernwaarde is.

Tussen de middag staat er een heerlijke lunch klaar en als afsluiting stoken we buiten het vuur op waar we onder het genot van een Texels drankje de dag afsluiten.

Kernwoorden:

Wil jij meer uit je team halen? Volg dan deze Team Talent Training op Texel!

Willen jullie dieper ingaan op het thema? : Alles Helder Swart

Wij kijken uit naar jullie komst!

Dieuwke Helder & Annemarie Swart

Gecertificeerde Belbin Teamrol Trainers

inschrijven